Privacy Beleid

Privacy verklaring

Het Schouwspel BV, gevestigd aan Leidsevaart 36 2114AD Vogelenzang, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

 • – Het Schouwspel
 • – Leidsevaart 36,
 • – 2114AD Vogelenzang,
 • – +31235847475

J. Lindeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Schouwspel BV. Zij is te bereiken via j.lindeman@schouwspel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Schouwspel BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Wij verzamelen op onze Website geen persoonlijke gegevens.
 • – Bezoekers van onze Website kunnen via de E-mail en de telefoon contact met ons opnemen. Of ons formulier op de website invullen.
Google Analytics

Op onze website hebben wij Google Analytics geïnstalleerd. Wij slaan hiermee geen peroonsgegevens op. Via onze website worden door Google Analytics tracking cookies bij u geplaatst. Maar wij delen geen gegevens over het gebruik via uw website met Google. Google Analytics wordt door ons gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers. Deze gegevens van Google Analytics worden niet gebruikt voor andere Google-diensten. De gegevens die wij verzamelen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertenties. Deze Google Analytics gegevens worden na een bewaartijd van 14 maanden verwijderd. Wij hebben gekozen voor het niet in z’n geheel registreren van het IP-adres van bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten hierover. Extra informatie over Google Analytics Met Google Analytics zien wij géén namen en géén adressen van personen. De gegevens die wij wel kunnen zien van een bezoeker aan onze Website zijn:

 • – Land van herkomst en Woonplaats
 • – Welke pagina’s worden bezcht
 • – De tijdsduur per bezochte pagina
 • – Het gebruikte apparaat – PC – Laptop – Mobiel
 • – Besturingssysteem van het apparaat

Van bezoekers met een google account zien wij ook het totaal van mannelijke en vrouwelijke bezoekers Google verzamelt deze gegevens doormiddel van het IP-adres van het apparaat wat u gebruikt. Google gebruikt ook de gegevens die u zelf bij uw Google Account invult. Wij verzamelen deze gegevens niet zelf, wij gebruiken wel de diensten die Google hiermee aanbiedt. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Schouwspel BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Om goederen en diensten bij u af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Schouwspel BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Schouwspel BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Schouwspel BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Schouwspel BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Schouwspel BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Schouwspel BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schouwspel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Schouwspel BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Schouwspel BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schouwspel.nl

Druk op enter om te zoeken of gebruik escape om te sluiten