Gebruik nooit water om een haardvuur te doven en verstik het vuur ook niet. Trek de smeulende blokken met een haardtang uit elkaar en laat de blokken vanzelf uitgaan. Zet een haardscherm voor de haard om brandgevaar uit te sluiten. As smeult langer na dan u denkt. Verwijder de as dus nooit met een gewone stofzuiger maar gebruik een speciale haardstofzuiger of leeg de asla in een vuurvaste bak.

Extra info: Het is ook van belang om uw houtkachel of openhaard goed te leren kennen. Probeer er achter te komen in welke situaties en bij welk weer de trek in het schoorsteenkanaal goed is en op welke momenten juist niet. Vraag u af, hoe is de omgeving van mijn woning, hoe werkt de omgevings-situatie op de trek van de schoorsteen, houd met dit alles rekening.